overlay

İl Sağlık Müdürlüğü Arabuluculuk Komisyonu Kuruldu

Sağlık Bakanlığını temsilen idaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun "Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi" başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder." Hükmüne uygun olarak İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. 
Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilen isimleri unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.  

Asil Liste
1) Av. Uğur AYDOĞAN  

2) Mevlüt KUCUR  

3) Zülgarneyn BAŞTÜRK  

4) Nermin Ö.KARAKOCALI  

5) Fatih AKTAŞ  

6) Hüseyin GÜNDEN    

Yedek Liste

1) Av. Gülten NARİN

2) İsa DİLBAZ

3) Erhan ŞENTÜRK