overlay

Yaz Stajları Başvuruları Hakkında

Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri ve birimlerinde yaz stajı yapmak isteyen öğrencilerin belgeleri 16.03.2020 - 05.06.2020 tarihleri arasında kabul edilecektir.
Belgeleri tam olmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


Staj Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler:

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Aldığına Dair Belge (16 Saatlik)
3. Okul Onaylı Staj Sözleşmesi
(İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta Beyanı)
4. İşe Giriş/Periyodik Muayene Belgesi
(Stajını yapabilir yazacak ve HBS. Anti HBS ve HCV testlerini içerecek)
5. Durumunu anlatır dilekçe
6. Ziraat Bankası IBAN No (kişinin kendi ismine ait olacak ve Afyonkarahisar iI sınırları
içerisinde ilçeler dahil herhangi bir şube olabilir)