overlay

Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Hk.

Bilindiği üzere Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için ilgili mevzuatı doğrultusunda 08 Ekim 2017 Pazar günü “Unvan Değişikliği” yazılı sınavı yapılmış, yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre sözlü sınava katılma hakkı elde eden adayların listesi Genel Müdürlüğümüzün http://www.yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilmişti.

Bakanlığımız, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılması gereken Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı 15-26 Ocak 2018 tarihleri arasında Bakanlığımız, “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.
Cad. No:9 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır. Kimin, hangi tarihte sözlü sınava alınacağı Genel Müdürlüğümüzün http://www.yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilmiştir.