overlay

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve red edilen kişi listeleri aşağıda belirtilmiştir.

İlanda belirtilen sonuç durumuna itiraz etmek isteyen kişiler 21/02/2018 - 23/02/2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe ile itiraz başvurusu yapabilirler.
İtirazlar belirtilen tarihlerde sadece Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Liste için lütfen tıklayınız.