overlay

Ruh Sağlığı Danışmanlığı

Ruh sağlığı birimi, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki diğer birimlerle (fiziksel aktivite danışmanlığı, beslenme danışmanlığı, çocuk gelişimi, annelik okulu, ketem) sürekli iş birliği içindedir.

Ruh Sağlığı biriminde aşağıdaki konularda psikolojik danışmanlık hizmeti verilir:

  • Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri tanıyıp geliştirebilmesi

  • Bireyin çeşitli alanlarda gelişimine ilişkin değişimlerini tanıması ve uyum sağlayabilmesi

  • Bireyin istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesi

  • Psiko-sosyal risk faktörleri (şiddet, istismar, aile içi ruhsal sorunlar, yoksulluk vb.) ile başa çıkma

  • Davranışsal bağımlılıklar (yeme, kumar, oyun, internet, vb.)  

  • Obezite olgularında ve yeme bozuklukları

  • Uyuşturucu madde kullanımı

  • Kriz durumları (ölüm, yas, boşanma, kadına yönelik şiddet, ihmal/istismar, afet, intihar, vb.)

  • Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren danışanları uygun kişi ve kurumlara yönlendirme

Danışmanlık hizmeti bireysel görüşme ya da aile görüşmeleri şeklinde psikolog tarafından, yasal sınırlar dahilinde tamamen gizlilik içinde yürütülür. Bireysel danışmanlıkta bir oturum süresi en fazla 45 dk, aile danışmanlığında ise en fazla 90 dk'dır.

Diğer birimlerden yönlendirilen ya da bireysel başvuru yapan danışanlarla sorunun tespiti ve değerlendirilmesi için ilk görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşmede elde edilen bilgilere göre psikolog, danışan ile iş birliği içinde, danışanı gerekli birimlere/kurumlara/kuruluşlara yönlendirir ya da bireysel görüşme/aile görüşmesi için danışana randevu verir.