overlay

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Ağırlıklı olarak kadınlar olmak üzere başvuran bireylere üreme sağlığı danışmanlığı ve uygulama hizmeti verilir. Bunların yanı sıra evlilik öncesi danışmanlığı ve düzenli olarak gebe bilgilendirme sınıfları eğitimleri de düzenlenir. Gerekirse bu konularda merkez dışında halk eğitimleri düzenlenebilir. Gebelik dönemi ile bebeklik ve çocukluk çağı aşılamaları konusunda eğitim verir.

Gebe Bilgilendirme Evlilik Öncesi Danışmanlık İş Akış Şeması