overlay

İşçi Alımına Dair Açıklama

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLÜ SINAVA ALINACAK SÜREKLİ İŞÇİ ADAYLARINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

(17.01.2019)


1-) 15 Ocak 2019 tarihinde Noter huzurunda kura usulü ile belirlenen asil ve yedek adaylara ait liste ektedir.

2-) Sözlü sınava girmeye hak kazanan Asil adaylar başvuru belgelerini ekteki dilekçeyle beraber Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü evrak birimine 18-19 Ocak tarihlerinde  08:30-17:30 saatleri arasında şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ya da kargo yoluyla gelen başvurular ve belirtilen tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.)

3-) Asil aday olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan; başvuru evrakını teslim etmeyen, başvuru evrakları eksik olan ve yapılan evrak kontrolünde başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen asil aday sayısınca 1. yedek adaydan başlanarak yedek adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

4-) Asil adaylar evrak teslimi yapacak olup yedek adaylar ise 3. madde de belirtildiği koşulda evrak teslimi için ayrıca çağırılacaktır.
5-) Sözlü sınava alınacak adayların isim listeleri, sözlü sınav yeri, saat ve tarihi, 21 Ocak 2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinden duyurulacaktır.

6-)Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

7-) İş bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

 

EK-1: ASİL ADAY LİSTESİ

EK-2: YEDEK ADAY LİSTESİ

EK-3: BAŞVURU DİLEKÇESİ

EK-4: SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

EK-5: BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER (2 Dosya)

1. Dosya
 
2. Dosya