Kurum Politikası
17 Nisan 2017

 Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü olarak, ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler ve ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS), Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), Committee of Sponsoring Organizations (COSO) çerçevesinde iç kontrol, dahilinde mevcut imkanları verimli biçimde kullanarak ve insan kaynaklarını en uygun şekilde istihdam ederek Müdürlüğümüzce yürütülen, Koruyucu, Tedavi Edici ve Acil Sağlık Hizmetlerinde, Belgelendirme ve Denetim Hizmetlerinde, Sağlık Eğitimi Hizmetlerinde, sürekli gelişme ve iyileşmeyi benimseyip, en son teknolojiyi kullanarak bu hizmetleri zamanında ve doğru olarak sunmak, Politikamız ve hedefimiz olarak belirlenmiştir. Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü olarak, ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler ve ISO 9001- 2008 Kalite Yönetim Sistemi (KYS),  Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS), Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), Committee of Sponsoring Organizations (COSO) çerçevesinde iç kontrol, dahilinde mevcut imkanları verimli biçimde kullanarak ve insan kaynaklarını en uygun şekilde istihdam ederek Müdürlüğümüzce yürütülen, Koruyucu, Tedavi Edici ve Acil Sağlık Hizmetlerinde,Belgelendirme ve Denetim Hizmetlerinde, Sağlık Eğitimi Hizmetlerinde, sürekli gelişme ve iyileşmeyi benimseyip, en son teknolojiyi kullanarak bu hizmetleri zamanında ve doğru olarak sunmak, Politikamız ve hedefimiz olarak belirlenmiştir.