overlay

2019/1 Diyaliz Komisyon Duyurusu

Diyaliz hizmetlerinin verilmesi, denetimi, takibi için 07/01/2019 tarih ve 84478911 sayılı Valilik Oluru ile kurulmuş bulunan Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonumuzca, 18/06/2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik gereği, 2019 yılı 1. dönemine ait Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi amacı ile 18/01/2019 günü toplanılmış olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetmelik gereği standart çalışma düzeninde cihaz artırımı yapabilmek için Hasta/Cihaz oranı 4 veya üzeri olması gerekmektedir. Komisyonumuzca ilimizde 3 bölgeye ayrılan diyaliz hizmetleri değerlendirildiğinde; 1. Bölge hasta/cihaz oranı 3,11,  2. Bölge hasta/cihaz oranı 3,72, 3. Bölge hasta/cihaz oranı 3,37,  il geneli olarak bu oran 3,25'e tekamül etmektedir.

18/01/2019 tarihi itibariyle ilgili yönetmelik hükmü gereğince hasta/cihaz oranına bakıldığında ilimiz genelinde cihaz artırımına gerek bulunmamaktadır. İlimizdeki Hemodiyaliz merkezlerinin mevcut kapasiteleriyle faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir.