overlay

Sürekli İşçi İstihdamı Sınav Sonuç Duyurusu

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonuçları ekte yer almaktadır.

"Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir.

 Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmalarının sonuçlanmasından sonra tamamlanacaktır."

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgili dosyaya ulaşmak için: liste.pdf