overlay

Sürekli İşçi İstihdamı İtiraz Sonrası Kesin Liste ve Atamaya Esas Belgeler

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonuçları İtiraz Sonrası Kesin Listeler ekte yer almaktadır.

Asil olarak isimleri belirtilen adayların atamaya esas evraklarını 09-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Hafta İçi mesai saatleri içerisinde kendileri tarafından teslim edilecektir.

Yukarıdaki tarih dışında evrak teslimi alınmayacak olup yaşanacak gecikmelerden adaylar kendileri sorumludur.

Adayların sınavı kazanması adaya kesin atama hakkı vermemektedir. Sınavı kazanan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 8. alt bendi “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” hükmü gereğince, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik soruşturmaları ve/veya arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra Bakanlığımızca atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

sürekli işçi kesin liste.pdf

ATAMAYA ESAS BELGELER.pdf

Aday Başvuru Formu.docx

mal bildirimi.doc