overlay

Diyaliz Merkezleri Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu Toplandı

Diyaliz hizmetlerinin verilmesi, denetimi, takibi için 07/01/2019 tarih ve 84478911 sayılı Valilik Oluru ile kurulmuş bulunan Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonumuzca, 01/03/2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik gereği, 2019 yılı 2. dönemine ait Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi amacı ile 23/07/2019 günü toplanılmış olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 23/07/2019 tarihi itibariyle ilgili Yönetmelik hükmü gereğince İlimiz genelinde cihaz artırımına gerek bulunmamaktadır. İlimizdeki Hemodiyaliz merkezlerinin mevcut kapasiteleriyle faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir.