overlay

Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru Ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Aile Sağlığı Çalışanı Müracaat İlanı

İlimizde, Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarihli ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı doğrultusunda Bakanlığımızca 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun'un 3. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden ekte tabloda belirtilen pozisyona istihdam edilmek üzere kamu görevlisi olmayan "sözleşmeli aile sağlığı çalışanı" alınacaktır.

Ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı olarak çalışmak üzere başvuracak kişilerin, aşağıda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde 19/08/2019-21/08/2019tarihleri arasında mesai saatleri içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

1- Söz konusu pozisyonlara;

a) Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve orta öğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

b) Vekil ebe-hemşire olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.

2- Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3- Başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır.  Ancak 5258 sayılı kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir. (Dilekçe örneği aşağıdadır.)

4- Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Planlama ve Aile Hekimliği Atama Birimine yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

(Başvuru Belgeleri, Dilekçe Örneği ve Müracaatla ilgili diğer belgelere aşağıdaki belgelerden ulaşabilirsiniz.)

KPO ASÇ 2019-1. İLAN METNİ.docx

KPO İstihdamı Bakanlık Yazısı.pdf

KPO ASÇ Alım Boş Birim..pdf