overlay

Bilişim Teknolojilerini Kontrollü Kullanmak

Bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli, etkin kullanımı sağlamaya yönelik olarak 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası boyunca gerçekleştirdiğimiz farkındalık eğitimleri, bu yıl pandemi sürecine denk geldiği için sekteye uğramıştır. 

Bunun yanında salgın kapsamında alınan tedbirler ile toplumun çoğunluğunun evde kalma sürecinde eğitim, çalışma, iletişimi sürdürme, bilgi paylaşımı, sosyalleşme, çeşitli etkinler, meşguliyet, eğlence ve daha birçok amacın sağlanmasına yönelik teknolojiden epey faydalanılmaktadır. Tabii ki evde olduğumuz bu günlerde, teknolojinin faydalı kullanımının yanı sıra aşırı ve zararlı kullanımı da söz konusu olabilmektedir. 

Salgın sonrasında davranışsal bağımlılıkların artmasını ve davranışsal sorunları önlemek,  çocukların, sağlıklı zihinsel ve ruhsal gelişimine fayda sağlamak, ailelere bu konuda rehber olmak, gençlere psikolojik destek olmak, verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 81 il ile beraber ilimizde de farkındalık etkinliklerinin çevrim içi, sanal ortamda sürdürülmesi yönünde karar alınmıştır. 

Bu kararla birlikte Sağlık Müdürlüğümüzün internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından, kitle iletişim araçlarıyla (yerel tv, radyo, gazete) çocuk genç ve ailelerin verimli vakit geçirmeleri, internetin faydalı kullanımını sağlamak amacıyla internet ortamında farkındalık etkinlikleri sağlanacaktır. 

Gerek ebeveynlerin gerekse gençlerimizin kontrollü internet kullanmasına katkı sağlaması açısından lütfen sosyal medya hesaplarımızı takipte kalınız.