overlay

Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' in 27.maddesine istinaden 2010 yılında Mesul Müdürlük Eğitimi alanlardan, mevzuat gereği, 10 yıllık süresi dolanlar ile 2009 ve daha öncesi sertifikası olup çeşitli sebeplerden dolayı güncelleme eğitimlerine katılamayanlar  için "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" planlanmıştır. Bakanlığımızın Uzaktan Eğitim Sağlık Sistemi (USES) üzerinden canlı olarak, 30 Kasım 2020 tarihinde planlanan eğitim hakkındaki resmi yazı ve detaylı bilgi eklerde yer almaktadır.
 

Mesul Müdürlük Serti_Ek_bbe15d19-b2f2-499c-b072-c2656614f993.pdf
Mesul Müdürlük Serti_Ustyazi_15d3bc53-f0f7-4356-acf2-e4abf09e55e0.pdf
Mesul Müdürlük Serti_Ek_438443ff-d534-4b39-bebe-6ce00de50c0d.docx