overlay

Diyaliz Komisyon Duyurusu

 

                Diyaliz hizmetlerinin verilmesi, denetimi, takibi için 05.01.2017 tarih ve 73 sayılı Valilik Oluru ile kurulmuş bulunan Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonumuzca, 18/06/2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik gereği, 2017 yılı 2. dönemine ait Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi amacı ile 14.07.2017 günü toplanıp aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetmelik gereği standart çalışma düzeninde cihaz artırımı yapabilmek için Hasta/Cihaz oranı 4 veya üzeri olması gerekmektedir. Komisyonumuzca İlimizde 3 bölgeye ayrılan diyaliz hizmetleri değerlendirildiğinde; 1.Bölge hasta/cihaz oranı 3.16, 2.Bölge hasta/cihaz oranı 3,54, 3.Bölge hasta/cihaz oranı 3,7  İl geneli olarak bu oran 3,31‘e tekamül etmektedir.

          14.07.2017 tarihi itibariyle ilgili Yönetmelik hükmü gereğince hasta/cihaz oranına bakıldığında ilimiz genelinde cihaz artırımına gerek bulunmamaktadır. İlimizdeki Hemodiyaliz merkezlerinin mevcut kapasiteleriyle faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir.