overlay

Mesul Müdür Eğitimi Duyurusu

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 27 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara İlinde mesul müdür eğitimi düzenlenecektir. Mesul müdür eğitimine katılmak isteyenlerin FTS Turizm Kongre ile iletişime geçmeleri ve eğitime gelirken aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

Firma iletişim bilgileri: 

FTS Turizm Kongre

Tel: 03124396804-05

Mehmet Ali AKTAŞ

Mehmet@ftskongre.org

Eğitime getirilmesi gereken belgeler:

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisini ya da onaylı örneğini,

Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisini, Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğrafı, “Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Eğitimi Kurs Kayıt Ücreti” olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Mithatpaşa Şubesindeki TR26 0001 2009 3960 0005 0000 46 IBAN hesabına 128 TL yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı makbuz aslını, İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvurunun tarih ve sayısını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.