T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi Hk.

Güncelleme Tarihi: 15/10/2020

        Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci Maddesiuyarınca 2018 yılı itibarıyla Mesul Müdür Sertifikalarının geçerlilik süresi dolmuş/dolacak olan sertifika sahipleri için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından  2018 tarihinin ilk çeyreğinde güncelleme eğitimi yapılması planlanmaktadır. Güncelleme eğitimine katılmak isteyen adayların 01.02.2018 tarihine kadar müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.