overlay

Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi Hk.

        Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci Maddesiuyarınca 2018 yılı itibarıyla Mesul Müdür Sertifikalarının geçerlilik süresi dolmuş/dolacak olan sertifika sahipleri için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından  2018 tarihinin ilk çeyreğinde güncelleme eğitimi yapılması planlanmaktadır. Güncelleme eğitimine katılmak isteyen adayların 01.02.2018 tarihine kadar müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.