overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI EĞİTİMİ

Biyosidal ürün uygulayan kişilerin kendi sağlığını korumak, çevresine zarar vermemesi ve bilinçsiz kullanımı önlemek amacıyla sahip olması gereken biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası eğitimi, “Biyosidal Ürünlerin Kullanımı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 27. Maddesi gereğince 26-27-28.02.2018 tarihleri arasında Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi tarafından yapılacaktır.

        Eğitimle ilgili detaylı bilgi http://kirklareli.ism.saglik.gov.tr/  resmi web sitesinde yayınlanmış olup eğitime katılmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla dilekçe, diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair dekont, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğrafla en geç 23.02.2018 günü mesai bitimine kadar Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.