overlay

DİYALİZ KOMİSYON DUYURUSU

       Diyaliz hizmetlerinin verilmesi, denetimi, takibi için 29/12/2017 tarih ve 59303596 sayılı Valilik Oluru ile kurulmuş bulunan Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonumuzca, 18/06/2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik gereği, 2018 yılı 1. dönemine ait Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi amacı ile 19/01/2018 günü toplanıp aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetmelik gereği standart çalışma düzeninde cihaz artırımı yapabilmek için Hasta/Cihaz oranı 4 veya üzeri olması gerekmektedir. Komisyonumuzca İlimizde 3 bölgeye ayrılan diyaliz hizmetleri değerlendirildiğinde; 1. Bölge hasta/cihaz oranı 3.34,  2. Bölge hasta/cihaz oranı 3,5, 3. Bölge hasta/cihaz oranı 3,2  İl geneli olarak bu oran 3,35‘e tekamül etmektedir.

   19/01/2018 tarihi itibariyle ilgili Yönetmelik hükmü gereğince hasta/cihaz oranına bakıldığında ilimiz genelinde cihaz artırımına gerek bulunmamaktadır. İlimizdeki Hemodiyaliz merkezlerinin mevcut kapasiteleriyle faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir.