overlay

Sürekli İşçi Kadroları İçin Sınav Duyurusu

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usûl ve Esasların Belirlendiği Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen kişilerin sınava girecekleri yer, gün, saat ve sınavı yapacak olan komisyonlar ekteki tabloda yayımlanmıştır.

Ek: sağlık müdürlüğü sınav ilanı.pdf