overlay

Sürekli İşçiliğe Geçirilme Sınav Sonuçları

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan kişiler 12/3/2018 tarihinde ilan edilmiştir.

İlgili sınava girmeye hak kazanan kişilerin sınav sonuçları listede yayımlanmış olup sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler 23/03/2018 ile 26/03/2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat edebileceklerdir. Kadroya kesin geçiş hakkı kazanan kişilere ait liste Müdürlüğümüz Resmi İnternet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

 
Sınav Sonuçları için lütfen linki tıkayınız: İLAN.pdf