overlay

Diyaliz Komisyonu Duyurusu

Diyaliz hizmetlerinin verilmesi, denetimi, takibi için 29/12/2017 tarih ve 59303596 sayılı Valilik Oluru ile kurulmuş bulunan Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonumuzca, 18/06/2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik gereği, 2018 yılı 2. dönemine ait Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi amacı ile 18/07/2018 günü toplanıp aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetmelik gereği standart çalışma düzeninde cihaz artırımı yapabilmek için Hasta/Cihaz oranı 4 veya üzeri olması gerekmektedir. Komisyonumuzca İlimizde 3 bölgeye ayrılan diyaliz hizmetleri değerlendirildiğinde; 1. Bölge hasta/cihaz oranı 3.62,  2. Bölge hasta/cihaz oranı 4,09,  3. Bölge hasta/cihaz oranı 3,4 , İl geneli olarak bu oran 3,30‘ e tekamül etmektedir.

18/07/2018 tarihi itibariyle ilgili Yönetmelik hükmü gereğince hasta/cihaz oranına bakıldığında ilimiz genelinde birinci bölge ve üçüncü bölgede cihaz artırımına gerek bulunmamaktadır. Ancak İlimiz ikinci bölgede 4,09 olduğundan bir cihaz artırımı komisyonumuzca uygun görülmüştür.