overlay

Aday Memur Sınavları

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında merkez teşkilat ve bağlı kuruluşlarda görev yapan aday memurların adaylık eğitimleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında ise İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğün 03/01/2017 tarih ve 774.06-E21 sayılı yazıları doğrultusunda 2017 yılından itibaren düzenlenecek olan aday memur temel ve hazırlayıcı eğitimi Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda aday memur olarak görev yapan personellere "Aday Memur Temel Eğitimi" ile "Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi" verilmiştir.

Söz konusu eğitimi tamamlayan ekli listedeki aday memurların 04/04/2019 tarihi perşembe günü saat 15:00’de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi A Blok Yemekhanesinde yapılacak olan Aday Memur Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Sınavı için görevlendirilen personelin mezkur zaman ve mekanda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Görevli memur listesi: adaymemursınav.pdf