İletişim ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Tamamlandı
31 Aralık 2021

Sağlık alanındaki yeniliklerin anında izlenmesi, yeniliklere anında ayak uydurulabilmesi, sunulan sağlık hizmetinde kalite ve verimliliğin arttırılması için sağlık personelinin sürekli eğitimi kaçınılmazdır. Bu sebeple kurum ve kuruluşlarımızda hizmet içi eğitimler devamlılık arz etmektedir. Söz konusu eğitimler, sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulan eğitim biriminde görevli personel tarafından verilmekte ve koordinasyon yine aynı personel tarafından sağlanmaktadır. Sağlık sistemi, 7/24 çalışan, canlı bir sistem olup ekip çalışması gerektirmektedir. Bu bağlamda ilimizdeki bütün hastanelerin (kamu, özel, üniversite) eğitim biriminde görevlendirilen, konularına hâkim eğitim personeli tarafından hemen hemen her gün farklı gruplara sunumlar yapılmakta; zaman zaman eğitimlerde kurumlar arası işbirliği de gerekmektedir. Adı geçen eğitimlerin etkin bir şekilde gerçekleşmesi, hedefine ulaşması için eğitim yapan personelin etkili eğitim ve iletişim becerilerine sahip olması ve bunu sürekli geliştirmesi gereklidir. Eğitici görevindeki sağlık personelinin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi, iyi bir bilgi aktarıcısı olması, kendini keyifle dinletebilme yeteneğini geliştirmesi; doğru bilgi akışını ve aktarılan bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacaktır. Müdürlüğümüzce adı geçen personelin bu tür becerilerini geliştirmek ve bilgilerini güncellemek için iletişim ve etkili sunum alanında eğitim almaları planlanıp; "İletişim ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Projesi" adı ile proje hazırlanarak Zafer Kalkınma Ajansına teknik destek kapsamında proje başvurusunda bulunuldu. Zafer Kalkınma Ajansının değerlendirmesi sonucunda projemiz hibe desteği almaya hak kazandı. 
Proje kapsamında 3 gün süren eğitimimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Dr. Özgür Başlangıç tarafından verilen eğitimin son günü uygulama yapıldı ve katılımcıların bir bölümünün hazırladıkları sunumlar diğer katılımcılar tarafından değerlendirildi ve daha iyi nasıl yapılabileceği konusunda beyin fırtınası yapıldı. Uygulamalı eğitim ve değerlendirmenin ardından bütün katılımcılara, Katılım Belgesi" takdim edildi.

  • zafer (2).jpg
  • zafer (3).jpg
  • zafer (9).jpg
  • zafer (6).jpg
  • zafer (4).jpg
  • zafer (5).jpg
  • zafer (8).jpg
  • zafer (7).jpg
  • zafer (1).jpg