overlay

Ek - Sürekli İşçiliğe Geçirilme Sınav Sonuç Kesin Listesi

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan kişiler 12/03/2018 tarihinde, ilgili sınava girmeye hak kazanan kişilerin sınav sonuçları ise 22/03/2018 tarihide yayımlanmış olup Ek Kesin Sınav Sonuçları aşağıdaki listede yayımlanmıştır.

İLAN SINAV SONUÇ KESİN LİSTELER 30_03_2018.pdf